Image Alt

Anunţ examen promovare referent de specialitate aşezământ cultural S I

Anunţ examen promovare referent de specialitate aşezământ cultural S I

Anunţ

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 14.10.2015, ora 1000, la sediul muzeului din Baia Mare, str. 1 Mai nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 311/2003, modificată şi completată, şi a Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a examenului de promovare de pe funcţia de execuţie conservator M IA (studii medii), pe funcţia de execuţie referent de specialitate aşezământ cultural S I (studii superioare, cod COR 262207), ca urmare a absolvirii de către d-na Mariana Chiş a studiilor superioare – nivel licenţă – Bologna.

Examenul constă în:

  • Proba scrisă: 14.10.2015, ora 1000. Această probă are în vedere testarea cunoştinţelor candidatei în următoarele domenii: evidenţa, gestiunea şi inventarierea patrimoniului muzeal; conservarea patrimoniului muzeal; comunicare şi relaţii publice. Proba va presupune redactarea unei lucrări care să acopere domeniile menţionate anterior.

Bibliografie pentru examenul de promovare:

  1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
  2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
  4. H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
  5. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, modificat şi completat;
  6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată.
  7. Aurel Moldovan, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti 2003.
  8. Mihai Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
  9. Alexandra Zbuchea, Practica relaţiilor publice în muzee, Bucureşti: Comunicare.ro, 2014.

DIRECTOR
TIBERIU ALEXA

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

7 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
6 lei – expoziţia permanentă
2 lei – expoziţia temporară
20 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
20 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut