Image Alt

Traian Hrişcă (1929-2013), Peisaj de primăvară

Peisaj de primavara traian hrisca

Traian Hrişcă (1929-2013), Peisaj de primăvară

Născut la 4 februarie 1929, pictorul băimărean Traian Hrişcă a trăit şi a creat până în 22 martie 2013, când s-a stins din viaţă la Baia Mare. Personalitatea sa artistică s-a format la Institutul de Arte Plastice «Nicolae Grigorescu» din Bucureşti – Secţia Pictură, promoţia anului 1957. Reîntors la Baia Mare, s-a implicat activ în viaţa artistică băimăreană desfăşurând o bogată activitate artistică. A participat constant la expoziţiile judeţene şi la expoziţiile colective şi de grup organizate de Filiala Baia Mare a Uniunii Artiştilor Plastici din România, precum şi la alte importante expoziţii din Bucureşti, Cluj-Napoca, Bacău, Oradea, Tulcea, Constanţa etc. Artistul băimărean a expus şi peste hotare, creaţiile sale fiind prezente pe simezele unor expoziţii din Ucraina, la Ordjonikidze (1960), şi în selecţii de artă românească prezentate la Praga (1956), Berlin (1974), Ivano-Frankovsk (Ucraina), Gyula, Szolnok, Nyiregyháza (Ungaria), Utrecht (Olanda) şi Paris. Sunt de menţionat şi lucrările sale de artă monumentală prezente în diferite instituţii publice şi de cultură din Baia Mare.

Din 1962 a fost membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din România, între 1968-1970 fiind preşedinte al filialei Baia Mare a U.A.P.R. În anul 1994 a fost ales membru extern al Filialei judeţului Szabolcs – Szatmár a Academiei Maghiare – secţia de artă.

Peisaj de primavara traian hriscaTraian Hrişcă – Peisaj de primăvară
Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

În perioada 1999-2003 şi-a adus aportul în mod hotărâtor la întemeierea învăţământului superior artistic la Baia Mare.

Se poate afirma cu deplin temei, că opera şi personalitatea lui Traian Hrişcă au marcat ultima jumătate de secol a istoriei «Centrului Artistic Baia Mare».

Tabloul ales să fie prezentat publicului în cadrul programului Lucrarea lunii pe parcursul lunii iulie a acestui an este Peisaj de primăvară, semnat de Traian Hrişcă, pictură intrată de curând în colecţiile Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» dimpreună cu alte douăzeci şi patru de opere adunate de-a lungul vieţii de doctorul băimărean Ioan Meţianu, căruia se cuvine să-i mulţumim şi pe această cale pentru gestul încărcat de generozitate de a-şi dona valoroasa colecţie muzeului nostru.

Semnată „T.H.”, dar nedatată, lucrarea face parte dintr-o perioadă timpurie dar care denotă deja maturitatea artistică a pictorului. Aproximând prin analogii stilistice cu alte lucrări din creaţia artistului, aş putea aproxima afirmând că lucrarea a fost realizată în anii 60.

Tabloul atrage de la început atenţia printr-un rafinament cromatic ce face dovada măiestriei pictorului în realizarea şi armonizarea nuanţărilor şi grizărilor cromatice îndelung căutate şi prelucrate prin amestecuri pigmentare realizate pe paletă şi apoi transpuse pe suportul picturii în tuşe păstoase orientate când în aceeaşi direcţie, când în direcţii diferite, creând ritmuri plastice ce dinamizează compoziţia tabloului. Mai mult de atât, pentru redarea trunchiurilor şi a încrengăturii ramurilor copacilor pictorul foloseşte tuşe liniare curbe şi drepte de diferite grosimi, când scurte când mai alungite, redate în brunuri apropiate valoric, care potenţează şi mai mult compoziţia spaţiului plastic conferind tabloului un ritm plastic caracterizat de libertăţi expresive care ilustrează frenezia anotimpului.

Lucrarea lunii iulie 2015Lucrarea lunii iulie 2015

Gama cromatică folosită de pictor nu are nimic din violenţele culorilor specifice anotimpului în care natura se regenerează printr-o explozie cromatică exacerbată, tonică pentru orice privitor al spectacolului oferit de minunatul şi spectaculosul anotimp al culorilor vii, dar vai, atât de periculos pentru cei care cochetează cu pictura încercând să imite şi nu să reprezinte natura prin mijloacele artei expresive, alunecând fără să-şi dea seama într-o redare facilă care finalmente eşuează într-o imagine definită de termenul (anti)estetic de „kitsch”. Aşadar pictorul nu face rabat la modul personal şi personalizat de reprezentare picturală, în care grizările dominante sunt obţinute din amestecuri de ocru şi sienă naturală, ţinute valoric într-un registru mediu şi uşor deschis care facilitează împăcarea contrariilor cromatice, realizată în prealabil de pictor prin ruperea tentelor de roşu şi verde, schema cromatică a celor două complementare fiind aleasă pentru definirea dominantelor în structura cromatică a tabloului.

Deşi pictorul nu pune accent pe reprezentarea perspectivică a spaţiului cuprins de tablou, el foloseşte totuşi suprapunerea a trei planuri paralele pentru redarea adâncimii spaţiului alocat registrului terestru, lăsând în partea superioară un spaţiu mai îngust pentru registrul aerian, cerul fiind redat în cromatica împrumutată de la inflorescenţele arborilor, specifice anotimpului. Contrastul valoric prezent la delimitarea celor două registre, cel terestru şi cel aerian, „desenează” coama domoală a dealului, într-o cheie plastică încărcată de o expresivitate ce-i este specifică pictorului.

Deşi primăvara acestui an a trecut, primăvara pictată de Traian Hrişcă rămâne mereu actuală prin frumuseţea ei picturală, oferindu-ne bucuria întâlnirii cu arta, indiferent în ce anotimp ne-am afla.

Dr. Ioan Angel Negrean

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut