Image Alt

Anunţ organizare examen promovare – educator muzeal S IA

Anunţ organizare examen promovare – educator muzeal S IA

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 13.11.2018, ora 900, la sediul muzeului din Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 şi a Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a examenului de promovare de pe funcţia de execuţie educator muzeal S I, pe funcţia de execuţie educator muzeal S IA, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în grad superior de către doamna Bonta Emese Gabriela.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise prin intermediul căreia vor fi evaluate cunoştinţele candidatei în domeniul educaţiei muzeale.

Bibliografie pentru examenul de promovare:

 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 3. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, modificat şi completat;
 4. Radu Florescu, ,,Bazele muzeologiei”, ediția a II-a , București, 1998;
 5. Alexandra Zbuchea, Educație formală și informală în muzee, în Revista Muzeelor, nr. 1/2006;
 6. Alexandra Zbuchea, Educatorul fără manual, în Revista Muzeelor, anul LXII, nr. 4/2006;
 7. Constantin Cucoș, Pedagogia muzeală-finalități, problematică, perspective, în Revista de pedagogie, anul LXII, nr. 1/2014, pag. 7-23.
 8. Cojocariu Venera, Barabaş Neculai, Mitocaru Victor, Pedagogie muzeală, Ministerul Culturii, Centrul de Perfecţionare şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 1998;
 9. Florina Achim, Alina Boja, Olimpia Ignat, Monica Maier, Maria-Tereza Pirău, Prelegeri de didactică generală, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2009;
 10. Maria-Tereza Pirău, Introducere în pedagogie, Risoprint, Cluj Napoca, 2008.

Tematica pentru examenul de promovare pe funcţia de educator muzeal S IA

 1. Muzeul și funcțiile sale;
 2. Patrimoniul muzeal;
 3. Expoziția muzeală (categorii de expoziții, etapele organizării expoziției, ghidajul);
 4. Rolul educatorului de muzeu;
 5. Metode şi tehnici moderne de educaţie muzeală;
 6. Elaborarea şi implementarea proiectelor educative;
 7. Educație școlară-educație muzeală;
 8. Educaţia estetică;
 9. Educaţia formală şi informală în muzee.

 

Director,
Dr. Tiberiu Alexa

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut