Image Alt

Anunţ organizare examen promovare – referent aşezământ cultural S IA

Anunţ organizare examen promovare – referent aşezământ cultural S IA

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 13.11.2018, ora 900, la sediul muzeului din Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 şi a Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a examenului de promovare de pe funcţia de execuţie referent aşezământ cultural S I, pe funcţia de execuţie referent aşezământ cultural S IA, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în grad superior de către doamna Chiş Mariana.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise prin intermediul căreia vor fi evaluate cunoştinţele candidatei în domeniul gestionării, protejării şi conservării patrimoniului muzeal.

Bibliografie pentru examenul de promovare:

 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 4. H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 5. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, modificat şi completat;
 6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată.
 7. Aurel Moldovan, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 2003.
 8. Mihai Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 9. Alexandra Zbuchea, Practica relaţiilor publice în muzee, Bucureşti: Comunicare.ro, 2014.

Tematica pentru examenul de promovare pe funcţia de referent aşezământ cultural S IA

 1. Întocmirea documentelor specifice de conservare şi, respectiv, de evidenţă şi inventariere a patrimoniului muzeal;
 2. Protejarea patrimoniului cultural naţional;
 3. Principiile conservării bunurilor culturale;
 4. Principii de organizare şi exploatare a depozitării bunurilor muzeale;
 5. Tehnici şi modalităţi de conservare a lucrărilor de grafică;
 6. Valorificarea patrimoniului muzeal.

 

Director,
Dr. Tiberiu Alexa

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut