Image Alt

Anunţ organizare examen promovare – referent aşezământ cultural S IA

Anunţ organizare examen promovare – referent aşezământ cultural S IA

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 18.04.2019, ora 900, la sediul muzeului din Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 şi a Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a examenului de promovare de pe funcţia de execuţie referent aşezământ cultural S I, pe funcţia de execuţie referent aşezământ cultural S IA, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în grad superior de către domnișoara Enășel Iulia Oana.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise prin intermediul căreia vor fi evaluate cunoştinţele candidatei în domeniul proiectelor culturale, marketingului muzeal și relațiilor publice.

Bibliografie pentru examenul de promovare:

 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 2. Legea nr. 477 / 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 4. Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Zbuchea, A., 2014. Practica relaţiilor publice în muzee. București: Comunicare.ro.
 7. Zbuchea, A., 2008. Cum să cunoaştem mai bine vizitatorii muzeelor. București: Colias.
 8. Miculescu, S. M., 2006. Relatii publice din perspectiva internationala. Iași: Polirom.
 9. Oliver, S., Gregory, A. și Andriescu, M., 2009. Strategii de relaţii publice. Iași: Polirom.
 10. Newsom, D., Carrell, B. și Ilin, D. L., 2004. Redactarea materialelor de relaţii publice. Iași: Polirom.
 11. Wilcox, D. L., et al., 2009. Relaţii publice: strategii şi tactici. București: Editura Curtea Veche.
 12. Newsome, D., VanSlyke Turk, T. și Krukeberger, D., 2003. Totul despre relaţii publice. Iași: Polirom.
 13. Pîrvu, I., 2007. Manager de proiect. Ghidul profesionistului. București: Editura Centrul de Pregătire Profesională în Cultură.
 14. Gherguţ, A., 2009. Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale: ghid practic. Iași: Polirom.
 15. Lessel, W., 2007. Managementul proiectelor: cum să planificăm eficient proiecte şi să le transpunem cu succes în practică. București: Editura Bic ALL.
 16. Sava, G., M., 2008. Managementul proiectelor educaţionale. Bacău: Editura Casei Corpului Didactic Bacău.
 17. Curteanu, D., Popescu, I., și Abăluţă, O., 2004. Managementul proiectelor cu finanţare externă: metodologii de elaborare. București: Editura Universitară.
 18. Gürel, E., Kavak, B., 2010. A conceptual model for public relations in museums. European Journal of Marketing, 44(1/2), pp. 42-65.
 19. French, Y., Runyard, S., 2011. Marketing and public relations for museums, galleries, cultural and heritage attractions. London: Routledge.
 20. Andreasen, A. and Kotler, Ph., 2008. Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, London: Prentice Hall;
 21. Kotler, N., Kotler, Ph., Kotler, W., 2008. Museum Marketing and Strategy, Josey-Bass;

 Tematica pentru examenul de promovare pe funcţia de referent aşezământ cultural S IA

 1. Strategii de marketing cultural;
 2. Strategii de marketing online;
 3. Implementarea inovării în activitățile de marketing ale muzeului;
 4. Muzeul participativ și implicarea comunității în activitățile muzeale;
 5. Organizarea de evenimente muzeale;
 6. Atragerea, motivarea și implicarea voluntarilor;
 7. Redactarea materialelor de relaţii publice;
 8. Strategii de relaţii publice şi rolul acestora în cadrul unui muzeu;
 9. Atragerea de fonduri şi sisteme de finanţare pentru cultură;
 10. Elaborarea şi implementarea proiectelor culturale;
 11. Tipuri de proiecte si programe educaţionale;
 12. Managementul proiectelor culturale;
 13. Managerul de proiect – competenţe şi roluri specifice;
 14. Principii generale ale managementului prin proiecte;
 15. Strategii si instrumente manageriale specifice tipurilor de proiecte educaţionale.

 

Director,

Dr. Tiberiu Alexa

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

7 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
6 lei – expoziţia permanentă
2 lei – expoziţia temporară
20 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
20 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut