Image Alt

Balla József

Balla József

Pictorul Balla József s-a născut în 1910, la Arad, într-o familie de artiști. Bazele formării sale artistice sunt puse încă din perioada copilăriei. Își continuă pregătirea și în anul 1932 expune pentru prima dată la Arad. Frecventează cursurile Academiei Maghiare de Arte Frumoase, sub îndrumarea lui István Szőnyi între 1943-1944. Renumele Centrului Artistic îl atrage aici și îl determină să se stbilească definitiv la Baia Mare în anul 1944, unde continuă să picteze. În anul 1968 este distins cu Meritul Cultural Român, clasa întâi. Vă prezentăm mai jos transcrierea cuvântului de deschidere al expoziției Iosif Balla, organizată de Uniuniea Artiștilor Plastici și Fondul plastic, în anul 1964, la Galeria de Artă de pe Calea Victoriei. Demersul expozițional a fost foarte apreciat de către publicul vizitator și, mai ales, de criticii și specialiștii momentului. Cuvântul de deschidere face parte din Fondul documentar al Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»
Balla József, „Familia”
CUVÎNT DE DESCHIDERE EXPOZIȚIA IOSIF BALLA (1964)
GALERIILE DE ARTĂ-CAL.VICTORIEI BUCUREȘTI
Uniunea Artiștilor Plastici și Fondul Plastic continuă o acțiune binevenită de a populariza în București artiști din alte orașe ale țării. Galeriile de artă ale Fondului Plastic din capitală, adăpostesc din ce în ce mai des producția artistică venită din regiuni. De data aceasta, ne bucurăm de prezența lucrărilor pictorului Iosif Balla din Baia Mare. Expoziția pictorului Iosif Balla din Baia Mare apropie publicul bucureștean de acest mediu artistic, oglindind o seamă de aspecte și preocupări. Iosif Balla provine dintr-o familie de artiști care a dat mai mulți pictori. El s-a născut la Arad, în anul 1910. Profesia de pictor a învățat-o în atelierul tatălui și pe lîngă fratele acestuia, Adalbert Balla, artist apreciat în orașele ardelene, elev al lui Ferenczi Caroly, unul dintre principalii exponenți ai școlii de la Baia Mare. În cadrul acesta al familiei, Iosif Balla s-a format ca artist. A expus pentru prima dată la Arad, în anul 1932. Studii superioare artistice a urmat mai tîrziu, în perioada 1943-1945, la Budapesta, unde a avut ca profesor pe Szony Istvan. Iosif Balla a venit la Baia Mare în 1945 atras de faima acestui centru artistic, rămînînd definitiv legat de tradiționalul oraș al pictorilor. Devine un permanent participant în expozițiile locale cu caracter regional. Organizează expoziții personale în 1948 la Baia Mare, în 1956 la Arad, în 1959 la Satu Mare și la Cluj în 1960. Începutul anului 1964 cu expoziția deschisă în luna ianuarie la Galeriile de Artă ale Fondului Plastic, reprezintă și adevăratul său debut în București, unde pînă în prezent nu au putut să fie văzute decît sporadic lucrări primite în expozițiile de stat. În 1956 lucrări de Iosif Balla au figurat în expoziția de artă romînească deschisă la Praga și Budapesta. De asemenea a participat la expoziția de pictură organizată la Ordjonikidze în U.R.S.S.,în cadrul unui schimb cultural încheiat între acest oraș sovietic și Baia Mare. Arta lui Iosif Balla a cunoscut un proces interesant, avînd o evoluție sinuoasă. Începuturile au purtat pecetea concepției artistice cunoscute în atelierele arădene, a unei picturi bazate pe studiu, cu avînturi moderate și rezultate oneste. Intrat în școala lui Szony Istvan, suferă influența acestui maestru și începe să se orienteze spre forme mai moderne. Își cristalizează o viziune prin care caută să afirme puncte de vedere personale, nu confecționate, ci pornite din sinceritate și din pasiune pentru frumos. Sinceritatea afirmată nu-l duce spre forme naive sau primitivism. Preocuparea principală este concentrată în realizarea unor imagini frumoase și de bun gust, care să evite soluțiile ieftine și artificiale. La Baia Mare vine în contact cu o școală artistică diferită, în atenția căreia stă în principal omul și unde pictorii Se întrec în a realiza compoziții ample, cu scene inspirate direct din viață, fie că este vorba de trecut sau actualitate. Pictorii băimăreni sînt mari iubitori ai naturii. Maramureșul cu peisaje urbane specifice prin arhitectură și atmosferă, sau cu priveliști poetice dominate de castani falnici, servește motive de inspirație infinite. Iosif Balla este prins de noul climat artistic pe care-l cunoaște. Revine la studiu după natură. Omul în mediul său de viață sau de muncă, ocupă din ce în ce mai mult preocupările sale de creație. Farmecul peisajului îl cîștigă. Astfel se integrează ambianței artistice determinată de școala de la Baia Mare. Trecerea spre o pictură realistă, în care factorii subiectivi sînt incluși în procesul de reflectare veridică, nu a fost lipsită de greutăți. Totuși Iosif Balla a evoluat pe o scara valorică crescîndă, afirmîndu-se ca unul dintre cei mai reprezentativi pictori ai orașului de adopție.
Balla József, „Acrobații”
Expoziția actuală deschisă la București, desvăluie tocmai aceste procese prin care a trecut și trece pictorul în desvoltarea sa, isbînzile realizate și nesiguranțele neînlăturate încă. Experiențele acumulate în numeroșii ani de căutări, ieșind din formele intimiste spre o artă plină, spre om și natură,spre compoziție și peisaj, se reflectă în felul diferit de a rezolva plastic subiectele variate abordate. Iosif Balla urmărește punerea în acord a caracterelor stabilite în tradiția picturii băimărene cu o transpunere mai actuală, de aceea se poate constata o oscilare între forme mai decorative sintetice și exprimarea liberă, expresivă, într-un sens temperamentală, vădită în înscrieri largi prin linii generoase și a unui colorit puternic. Mai rar, apare o sensibilitate înscrisă în vibrația picturală a unor imagini. Între cele mai reușite lucrări expuse, se evidențiază portretul pictorului Alexandru Ziffer, decedat recent, după multe decenii de activitate creiatoare și pedagogică la Baia Mare. Este poate una dintre cele mai autentice întruchipări ale acestui popular continuator al vechii școli. Portretul întrunește calități în conturarea psihologică a modelului și de rezolvare plastică printr-un studiu serios al personajului și a ambianței, ca paginare, desen și tonalitate generală coloristică. Ca un rapel apare portretul unui pictor din generația tînără, al lui Traian Hrișcă. Caracterizarea acestuia există în intenție nu numai în figură, dar și prin factori secundari, prin compozția tabloului unde apar elemente în spiritul picturii celui portretizat. Celelalte două chipuri pictate sînt mai puțin interesante ca semnificație. Peisaje remarcabile sînt cele mai specifice regiunii în care castanul, devenit aproape emblemă, tronează în ambianța naturii, studiul echivalînd aproape cu un adevărat portret prin reliefarea caracterelor. Lumina frumos tratată și culoarea strălucitoare, îmbogățesc aceste peisaje cu un potențial poetic dens și comunicativ. O prezență agreabilă o are peisajul cu străzi și case din Baia Mare. Este o sinteză a specificului urbanistic și al arhitecturii, cu coloritul local al atmosferei și al caselor, în care pictorul a ținut seamă și de felul de interpretare propriu școlii locale în care a adăugat propriul sentiment, toate duse la o viziune proaspătă cu o notă de naivitate și de mare autenticitate.
Balla József, „Târgul”
Iosif Balla prin ceea ce dă astăzi în creație, este unul dintre cei mai interesanți exponenți ai picturii de la Bala Mare, unde ultimii repezentanți ai vechii școli s-au stins și locul lor este preluat încetul cu încetul în special de tineri în plin proces de formare și afirmare. Poziția acestora este de a da o nouă strălucire gloriei de altădată, într-un consens nou, contemporan. De aceea, pentru amatorii de artă din București, această manifestare își are importanță pentru contactul pe care îl stabilește cu mediul de creație dintr-unul dintre însemnatele centre de cultură ale țării. J.BRUTARU semnatura

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

7 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
6 lei – expoziţia permanentă
2 lei – expoziţia temporară
20 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
20 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut