Image Alt

Anunț examen promovare

Anunț examen promovare

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 21.03.2023, ora 1000, la sediul muzeului din Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 8, în conformitate cu prevederile H.G.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a examenului de promovare de pe funcţia de execuţie muzeograf S debutant, pe funcţia de execuţie muzeograf S II, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în grad superior de către o salariată din cadrul  Biroului Patrimoniu, Evidență Științifică și Conservare.

Postul de muzeograf debutant pentru care se organizează examenul de promovare se regăsește în Organigrama muzeului și, respectiv, în Statul de funcții aprobat de către Consiliul Județean Maramureș prin Hotărârea nr. 21/26.01.2023, la poziția nr. 7. Dosarul pentru înscrierea la examenul de promovare va cuprinde:

 1. cerere de înscriere;
 2. raportul salariatului debutant;
 3. raportul de evaluare pentru activitatea desfășurată de către salariatul debutant.

Examenul de promovare constă în susținerea unui interviu la sediul instituției din Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 8, în data de 21.03.2023, ora 1000. Interviul  are la bază evaluarea raportului salariatului debutant. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor și colecțiilor publice, modificată și completată;
 2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată;
 3. Nicolescu Corina Muzeologie generală, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975;
 4. Alexa Tiberiu Centrul Artistic Baia Mare. Artiștii Școlii Hollósy 1896-1901: de la Henriette Abramovits la Max Buri, Editura „Centrul Artistic Baia Mare”, Baia Mare, 2004;
 5. Tucek, K., Neustupny, J., Evidența colecțiilor de muzeu: Manual practic pentru muzeografi, București, 1956.

 

TEMATICA:

 • Patrimoniul muzeal – definire și clasificare;
 • Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural național;
 • Protejarea patrimoniului cultural național;
 • Gestionarea patrimoniului muzeal;
 • Evidența bunurilor culturale;
 • Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale;
 • Principii de organizare a expoziției permanente și temporare;
 • Valorificarea patrimoniului de artă și a fondului documentar în organizarea expozițiilor tematice;
 • Organizarea depozitelor de obiecte de artă plastică și vizuală;
 • Conceperea grafică a materialelor publicitare (afișe, invitații, bannere etc.);
 • Centrul Artistic Baia Mare – identitate și istorie specifică;
 • Artiștii Școlii Hollósy la Baia Mare.

Mai multe informații pot fi obținute de la secretariatul muzeului sau de la secretarul comisiei de concurs, dna Lucia Maria Bondre, tel. 0262 213964, e-mail: muzartbm@yahoo.com, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00.

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut