Image Alt

Expoziția permanentă

Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» este singular în țară prin profilul colecțiilor dedicat fenomenului artistic întemeiat de Hollósy Simon. Patrimoniul dobândit de-a lungul timpului este unul impresionant, iar diversitatea de exprimare, emulația artistică, schimburile culturale și continuitatea sunt caracteristici care fac din fenomenul artistic băimărean un reper în evoluția artelor plastice la nivel internațional.

Expoziția permanentă prezintă o sinteză cronologică a artei băimărene de la modelul inițiatic la formule de expresie moderne și postmoderne.

Colonia de la Baia Mare a fost fondată în anul 1896 de către Hollósy Simon, care a venit la Baia Mare cu studenții săi de la Munchen la invitația unui grup de pictori băimăreni (Béla Iványi Grünwald, Thorma János, Réty István și Károly Ferenczy), având sprijinul comunității prospere a orașului și a primarului Thurman Oliver.

Modelul inițiatic, instituit în jurul unor deziderate didactice, conținea elemente stilistice de sorginte academistă, naturalistă, cărora li se suprapun influențe impresioniste.

Determinată de caracteristicile naturale locale, de peisajul spectaculos al orașului Baia Mare,  având nealterate aerul, apele Săsarului, depresiunea Băii Mari – dezvăluindu-și splendoarea reliefului natural – a fost o atracție pentru artiști. Casele și celelalte clădiri erau acompaniate de relieful care determina orizontul să urce în jumătatea de sus a tablourilor. Piețe și biserici bine-cunoscute, străduțe cochete și grădini, compun repertoriul unei picturi care va fi determinată în mod caracteristic de apetitul pentru culoare al artiștilor.

Motivele picturale odată existente, le-au venit în întâmpinare artiștilor majoritar formați în școlile nord europene, dar și pariziene, astfel încât formulele lor de inspirație impresioniste sau postimpresioniste li s-au adăugat influențe ale avangardei. Realismul picturii băimărene decurge din legătura artiștilor cu realitatea naturală, imaginarul având o pondere diminuată în raport cu prelucrarea realității naturale. Avangarda, de care artiștii care au lucrat la Baia Mare nu erau străini, a adăugat și îmbogățit limbajul, dar și viziunea, cu formule cromatice de inspirație fovistă, precum și pointilistă încă dinaintea Primului Război Mondial.

În scurt timp, două mari tendințe se conturează la Baia Mare: una tradiționalistă care în cea mai mare parte este rezultatul seducției exercitate de caracteristicile pitorescului peisajului, dorinței de redare a acestuia în cheie consacrată și una novatoare, datorată în principal influențelor avangardei europene, a contribuției artiștilor veniți la Baia Mare din marile centre artistice cuprinse de efervescența schimbărilor propuse în principal de postimpresionism, fauvism sau expresionism, la Baia Mare formulele avangardei exercitându-se în amestec inovator.

Nu doar peisajul, ci și scenele de gen, naturile statice, portretele au constituit o permanență motivațională a picturii băimărene.

Dominantă ca gen, pictura este completată în mod consistent de către sculptură și grafică începând cu perioada interbelică.

Perioada contemporană, considerată a fi cronologic în linii mari ce ceea ce urmează celui de-al Doilea Război Mondial, este consistent reprezentată în expoziția permanentă. Aceasta conține în principal de la expresii târzii ale avangardei la cele mai noi orientări și tendințe. De la influențe ale Realismului Socialist, teme istorice și de inspirație etnico-tradiționaliste, la expresii plastice ale neoexpresionismului  anilor 1980 și manifestări actuale și postmoderne.

Una dintre principalele trăsături ale artei băimărene contemporane este multitudinea de genuri, pictura rămâne dominantă, dar în echilibru cu grafica, sculptura, tapiseria, fotografia, sau genurile combinate. Contrastul cromatic și legătura artiștilor cu lumea reală sunt caracteristici definitorii ale artei băimărene de-a lungul bogatei și îndelungatei sale istorii. 

dr. Dorel Topan

 

„Centrul Artistic Baia Mare. Repere Europene între tradiţii şi inovaţii”

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut