Image Alt

Anunţ organizare examen promovare pedagog muzeal S I

Anunţ organizare examen promovare pedagog muzeal S I

Anunţ

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 13.10.2015, ora 1000, la sediul muzeului din Baia Mare, str. 1 Mai nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 311/2003, modificată şi completată, şi a Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a examenului de promovare pentru funcţia de pedagog muzeal gradul I, în cadrul Compartimentului de Programe, Promovare şi Marketing a Produselor Muzeale. Examenul constă în:

 • Proba practică: proiectarea şi desfăşurarea unui atelier educaţional pentru un grup de elevi, învăţământ primar (grupa de vârstă 7 – 11 ani), care să îmbine transmiterea de cunoştinţe teoretice cu aplicaţii practice specifice pe o problematică de educaţie muzeală de artă. După finalizarea atelierului, candidatul va prezenta comisiei de concurs, spre analiză şi evaluare, materialele elaborate şi utilizate în realizarea şi susţinerea atelierului educaţional. Durata probei va fi de minim 2 ore, maxim 3 ore.

Condiții generale de participare la examenul de promovare:

 • a obţinut calificativul „foarte bine” cel puţin la două evaluări realizate în ultimii trei ani;
 • are o vechime minimă de 3 ani pe postul de pedagog muzeal, gradul II;

 

Condiții specifice de participare la examenul de promovare:

 • absolvent studii superioare de lungă durată sau nivel licenţă (Bologna 1), în domeniul istorie;
 • absolvent studii masterale cu diplomă de masterat, în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale – ramura ştiinţe ale educaţiei;
 • program de bazele muzeologiei (în derulare), modulul final;
 • vechime în muncă minim 6 ani în sectorul muzeal sau în instituţii de cultură similare;
 • cunoştinţe foarte bune de limba română;
 • cunoştinţe de limba engleză la nivel conversaţional;
 • cunoştinţe de limba maghiară la nivel conversaţional;
 • cunoştinţe avansate de operare pe calculator;
 • experienţă în desfăşurarea de activităţi educaţionale muzeale;
 • experienţă în activitatea de relaţii publice şi comunicare cu vizitatorii;
 • atenţie distributivă şi capacitatea de a efectua activităţi diverse.

Bibliografie pentru examenul de promovare:

 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 3. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, modificat şi completat;
 4. Florina Achim, Alina Boja, Olimpia Ignat, Monica Maier, Maria-Tereza Pirău, Prelegeri de didactică generală, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2009;
 5. Maria-Tereza Pirău, Introducere în pedagogie, Risoprint, Cluj Napoca, 2008.

DIRECTOR                                                                                      
TIBERIU ALEXA

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut