Image Alt

Gyula Dudás (1929-2015) Natură statică cu peşti, 1963

Gyula Dudás (1929-2015) Natură statică cu peşti, 1963

Gyula Dudás s-a născut în localitatea Topliţa, în 24 mai 1929 şi a trăit până în 20 octombrie 2015, când a încetat din viaţă la Baia Mare.

A început studiile la Colegiul «Bethlen Gábor» din Aiud, apoi a absolvit Şcoala Normală din Cluj în anul 1949. După absolvire, Gyula Dudás a funcţionat timp de doi ani ca învăţător în comuna bistriţeană Branişte. Studiile academice de artă le-a parcurs între anii 1953-1958, la Institutul de Arte Plastice «Ion Andreescu» din Cluj, unde i-a avut ca profesori, printre alţii, pe Tibor Kádár şi Sándor Mohi.

După terminarea studiilor a fost repartizat la Baia Mare. Aici, în chiar anul debutului carierei sale didactice de profesor de desen şi pictură, s-a numărat printre „părinţii fondatori” ai învăţământului preuniversitar de stat local în domeniul artelor (profiluri: arte plastice şi muzică). Astfel, a contribuit decisiv la înfiinţarea Şcolii de Muzică şi Arte Plastice din Baia Mare (în vara anului 1958), apoi la dezvoltarea acestei instituţii în Liceul de Muzică şi Arte Plastice, profesând neîntrerupt în ambele ca profesor de desen şi pictură timp de treizeci şi doi de ani, până în anul 1990, când s-a pensionat.

Gyula Dudas_Natura statica cu pestiGyula Dudás (1929-2015) Natură statică cu peşti, 1963
Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

Începând din anul 1959 Gyula Dudás s-a implicat activ în activitatea artistică a Filialei Baia Mare a U.A.P. din România, expunând cu regularitate la expoziţiile regionale şi apoi la cele judeţene organizate la Baia Mare. A fost prezent şi la expoziţiile itinerante prezentate de comunitatea artistică băimăreană la Arad, Bistriţa şi Cluj din 1969, la Braşov în 1973, Cluj-Napoca, Satu Mare şi Oradea în 1980 şi la Bucureşti în 1989. Tot la Bucureşti a fost prezent la câteva expoziţii anuale de stat. În străinătate a fost prezent la expoziţii colective deschise la Budapesta, Szolnok, Nyiregyháza şi Vaja (Ungaria), Lons Les Saunier (Franţa), Stockholm şi Solna (Suedia). Între anii 1964-2014 a prezentat publicului mai multe expoziţii personale la Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Târgu Mureş şi Cluj-Napoca, la Vaja (Ungaria) şi Hof Sale (Germania).

Un segment important al activităţii sale, care s-a manifestat cu precădere în ultima perioadă a vieţii, a fost implicarea pictorului Gyula Dudás în participarea şi organizarea de tabere internaţionale de pictură. De menţionat este faptul că a fost coordonator artistic a patru tabere de pictură organizate în Ungaria.

Activitatea sa artistică a fost recunoscută şi apreciată prin acordarea a numeroase diplome şi distincţii conferite de oficialităţi din Baia Mare şi din mai multe localităţi din Ungaria.

Natură statică cu peşti (1963) este o pictură din perioada de tinereţe a pictorului, fiind realizată la cinci ani de la absolvirea institutului de arte, pe când Gyula Dudás avea treizeci şi patru de ani.

Lucrare de mare forţă expresivă, Natură statică cu peşti, frapează de la bun început privitorul prin expresia cromatică exacerbată de tentele pure care sunt gata să explodeze într-o expansiune cromatică ce ar fi fost greu de stăpânit şi de controlat dacă pictorul nu ar fi uzitat, în mod cu totul inspirat, de o reţea lineară indestructibilă de negru, răspândită pe tot spaţiul plastic, care uneşte monolitic ansamblul lucrării într-o manieră care aminteşte de exuberanţa expresivă a avangardei artistice a secolului XX.

Lucrarea lunii noiembrie 2015Lucrarea lunii noiembrie 2015

Compoziţia lucrării, din punctul de vedere al organizării spaţiului plastic, este una deschisă pe toate laturile tabloului, pentru că parte din elementele naturii statice nu intră în totalitate în spaţiul tabloului, fiind scoase voit în afara acestuia. Imaginea plastică prezintă un gros-plan cu o mulţime de elemente specifice subiectului (farfurie, peşti, flori, pahare, etc.) redate supradimensionat, într-o formă plastică interpretativă dusă la limita recognoscibilului, cu accent pe valoarea de pretext pictural, folosit de pictor mai mult pentru organizarea spaţiului plastic şi mai puţin pentru redarea lor intrinsec mimetică. Din punctul de vedere al mişcării, multitudinea diagonalelor şi a curbelor care domină spaţiul plastic, generează direcţii, linii de forţă care determină caracterul dinamic al ansamblului compoziţional, cele câteva accente de linii rectangulare, când orizontale, când verticale, care, fixând două zone mici ca întindere în economia spaţiului compoziţional, nu pot avea rol hotărâtor în definirea caracterului ansamblului.

După această scurtă analiză a structurii compoziţionale, pot afirma că Natură statică cu peşti este o compoziţie deschisă şi dinamică cu principalul centru de interes situat în centrul imaginii plastice „desenat” de ovalul farfuriei cu peşti.

Repartizarea maselor valorice în spaţiul plastic compoziţional scoate în evidenţă închisul ca factor dominant. O structură formată de linii drepte şi curbe, închise până aproape de negru, ţine închegat întregul tabloului şi dă, aparent, impresia că pictorul apelează la procedeul suprapunerii grafice, procedeu folosit în unele lucrări de Wassily Kandinsky pe la începutul secolului al XX-lea. Dar la Gyula Dudás închisul nu vine din spatele culorilor ci vine odată cu ele. Astfel pictorul creează cu acest „închis” o masă compoziţională dominantă, ce ocupă marea parte a spaţiului plastic şi se situează pe o direcţie ascendentă, care porneşte din partea stânga-jos şi continuă până în dreapta-sus, lăsând pentru valorile deschise un spaţiu îngust situat în stânga-sus şi un alt spaţiu şi mai mic, situat în partea din dreapta-jos.

Abordarea cromatică a picturii scoate în evidenţă utilizarea contrastului în sine dat de culorile primare (galben, roşu, albastru) şi alăturarea lor cu cele secundare (oranj, verde, violet), folosite mai întotdeauna în intensităţi cromatice apropiate de tentele pure. Acestea aşezate pe închisul valoric primesc o strălucire aproape de fosforescenţă. Efectul este tonic, vibraţia puternică şi în cele din urmă întregul este animat. Toate acestea sunt susţinute şi de modul frenetic, direct, frust, în care pictorul aşează culoarea pe pânză, direct cu cuţitul de paletă, în gesturi încărcate de energii lăuntrice care lasă să se vadă trăirea paroxistică a actului pictării.

Cele câteva suprafeţe tratate cu griuri neutre şi pe alocuri uşor colorate, împreună cu acea structură de negru despre care am vorbit anterior, ne fac să percepem tabloul ca un pretext, folosit de pictorul şi în acelaşi timp de profesorul Gyula Dudás, pentru o „lecţie” despre contrastul simultan de luminozitate şi despre rolul acromatismului în pictură.

Natură statică cu peşti se dovedeşte a fi o lucrare care defineşte pe deplin personalitatea tumultoasă şi complexă a pictorului, iar alegerea acestei picturi pentru prezentarea în cadrului programului Lucrarea lunii, acum la puţin timp de la trecerea în eternitate a pictorului, este un gest pios al muzeului nostru pentru cel care a fost pictorul, profesorul şi mentorul Gyula Dudás, personalitate majoră a creaţiei artistice contemporane din Centrul Artistic Baia Mare.

ARS LONGA, VITA BREVIS!

Dr. Ioan Angel Negrean

Post a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Marți-Duminică: 10:00 ‒ 17:00
Accesul ultimului vizitator se face la 16:30
Luni: închis

12 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
10 lei – expoziţia permanentă
5 lei – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

3 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
2 lei – expoziţia permanentă
1 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

6 lei – expoziţia permanentă + temporară (tot muzeul)
5 lei – expoziţia permanentă
3 leu – expoziţia temporară
30 lei – ghidaj
20 lei - taxa foto

Sari la conținut